Nabídka práce trenér

Trenér vyhledává sportovní talenty, vede trénink sportovců a připravuje je na závody a zápasy. Vytváří dlouhodobé plány s cílem zvýšení sportovní výkonnosti svých svěřenců. Předpokladem pro úspěšné vykonávání práce trenéra je příprava v rámci vysokoškolského studia v oboru tělesné výchovy. Trenér by měl být autoritativní, schopný jednat s lidmi a měl by mít zkušenosti s trénovaným sportem.