Nabídka práce tlumočník – překladatel

Tlumočník, překladatel překládá smlouvy, odborné texty a jiné dokumenty z jednoho jazyka do druhého. Provádí simultánní překlad, tedy překládá mluvený projev dvou a více lidí přímo během jejich rozhovoru. Požadavky pro výkon práce překladatele, tlumočníka jsou dokonalá znalost minimálně dvou jazyků (nejlépe doložitelná státní zkouškou), velmi dobrý mluvený projev a kultivovaný zjev.