Nabídka práce stavební technik

Stavební technik je pracovník, který organizuje a řídí práci ve svěřeném úseku podle plánu stavby. Optimalizuje a uvádí do provozu nové technologické postupy, kontroluje kvalitu stavebního materiálu a provedené stavební práce. Často zpracovává části projektové dokumentace. O své práci vede podrobnou dokumentaci.