Nabídka práce spisovatel

Spisovatel je umělec, který vytváří různé druhy literárních textů – básně, romány, povídky a podobně. Povolání spisovatele zahrnuje i přepracovávání jiných děl a komunikaci s vydavateli a agenty. Spisovatel je pozice vhodná pro umělecky tvůrčí osobnosti s dobrou představivostí a perfektní znalostí jazyka a uměním vyjadřování.