Nabídka práce specialista PR

Specialista PR(Public Relations – vztahy s veřejností) má na starosti podávání informací široké veřejnosti o fungování podniku či úřadu. Vytváří a zveřejňuje různé návody, dokumenty pro veřejnost, odborné články, zprávy o novinkách a úspěších firmy. Sbírá a vyhodnocuje názory veřejnosti na nové služby, výrobky a firmu, či podnik samotný. Data analyzuje a navrhuje řešení. Pořádá akce pro veřejnost a zákazníky s cílem informovat a zvýšit dobré povědomí o firmě.

Podle okresů: