Nabídka práce soudce

Soudce nezávisle rozhoduje v právních sporech o právech a povinnostech fyzických i právnických osob. Rozhoduje o vině souzených a určuje výši trestu. Soudcem vynesené rozsudky a stanovené výše trestů vycházejí ze zákonných ustanovení. Práce soudce je vykonávána v soudních síních.