Nabídka práce sociální pracovník

Náplní práce sociálního pracovníka je pomáhat lidem při řešení jejich tíživé životní situaci. Sociální pracovník monitoruje sociální situaci obyvatel svěřeného územního celku. Navštěvuje rodiny a pomáhá zvládat obtížné situace jako jsou agresivní rodiče i děti, potíže s alkoholem a drogami, špatné finanční podmínky rodiny, nevyhovující podmínky bydlení a další. Pomáhá rodinám s postiženými a starými lidmi. Často vypomáhá ve střediscích pro drogově závislé, v dětských ústavech a pečovatelských domech.