Nabídka práce restaurátor

Restaurátor uměleckých děl zjišťuje jakými technikami a za použití kterých materiálů bylo umělecké dílo (malba, socha, atd.) vytvořeno. Na základě těchto zjištění navrhuje a realizuje samotné opravy a restaurace do původního, nebo nejlepšího možného stavu díla. Práce restaurátora zahrnuje i zakonzervování díla v opraveném stavu a vedení dokumentace o provedených restauračních úkonech. Povolání je vhodné pro trpělivé a zručné osobnosti se znalostmi výtvarného umění.