Nabídka práce recepční

Recepční vítá a naviguje hosty, vede knihu hostů, sděluje základní informace o společnosti, vyřizuje telefonní hovory, případně přepojuje na další osoby, přebírá eviduje a přerozděluje příchozí i odchozí poštu, provádí jednoduché administrativní práce a zajišťuje chod recepce. Práce recepční vyžaduje znalost práce s počítačem, komunikativnost, reprezentativní vzhled a mluvený projev.