Nabídka práce novinář

Novinář má na práci přípravu zpráv, reportáží a článků do novin a rozhlasových a televizních vysílání. Sbírá data a poklady, na základě kterých píše, nebo jinak připravuje zprávy. Práce novináře vyžaduje základní znalosti v oblasti fotografování, grafické úpravy a dalších technických prací.

Podle okresů: