Nabídka práce námořník

Námořník je pracovník na lodi, který vykonává jednoduché manuální práce na lodi, udržuje lodní stroje a mechanismy v dobré kondici, zabezpečuje bezpečnost plavby a cestujících, v přístavech uvazuje loď a pod dohledem kapitána může i kormidlovat. U povolání námořníka je třeba počítat s možnými nepříznivými vlivy počasí na moři a dlouhodobým pobytem na lodi. Námořník musí složit mezinárodní testy a být odolný a fyzicky zdatný.

  • Lodník / Lodníci

    doporučené - Osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující podle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel; povinné - Kvalifikace Lodník - odborná způsobilost podle mezi ...

Podle okresů: