Nabídka práce marketingový specialista

Náplní práce marketingového specialisty je především úspěšné uvedení výrobku či služby na trh. Proto marketingový specialista provádí marketingové výzkumy, zkoumá a sleduje aktuální trendy na trhu, pořádá průzkumy spokojenosti potenciálních zákazníků. Na základě zjištěných dat navrhuje marketingové plány, které dokumentuje v reportech.