Nabídka práce laborant

Chemický laborant provádí rozbory chemických látek, stanovuje jejich složení a další chemické vlastnosti. Odebírá vzorky chemických látek a vyhodnocuje je. Pracuje v laboratoři, kde má k dispozici potřebné přístroje jako chemické aparatury, mikroskopy, měřící systémy a různé stroje a linky.