Nabídka práce korektor

Profese korektora zahrnuje opravy textů po jazykové, věcné, terminologické a stylistické stránce. Nalezené chyby vyznačuje a navrhuje formu jejich opravy. Porovnává shodu originálních textů s rukopisy. Práce korektora je náročná na důkladné znalosti jazyka a soudobých trendů ve způsobu používání jazyka.