Nabídka práce kameraman

Kameraman obsluhuje kamery a podle pokynů režie pořizuje obrazové záznamy pro film a televizní díla. Spolupracuje při výběru vhodného exteriéru a nastavení osvětlení. Práce kameramana vyžaduje studium oboru film a kamera, talent a tvůrčí schopnosti.