Nabídka práce hospodyně

Hospodyně má na starost organizaci chodu přípravných, pomocných, úklidových a zásobovacích prací v hotelech, restauracích a domácnostech. Prací hospodyně je především udržování dostatečných skladových zásob potravin a mycích prostředků, najímání a kontrola zaměstnanců a rozepisování služeb. V domácnostech má hospodyně na starost běžný chod domácnosti - úklid, přípravu jídel, praní prádla, žehlení, zalévání květin a někdy i pečování o děti a domácí mazlíčky. Vhodná kandidátka na pozici hospodyně musí být organizačně schopná a umět jednat s lidmi.