Nabídka práce hasič

Hasič provádí záchranné práce při požárech a mimořádných situacích. Hasí požáry, zasahuje při úniku nebezpečných látek a živelných pohromách. Zachraňuje a vyprošťuje osoby, zvířata, automobily a jiné věci. Provádí údržbu a základní opravy hasičské techniky. Účastní se pravidelných výcviků a udržuje se ve výborné fyzické kondici.