Nabídka práce bezpečnostní technik

Bezpečnostní technik, technik BOZP ve firmách zajišťuje veškeré činnosti pro dodržování bezpečnosti práce. Informuje svého zaměstnavatele o povinnostech, které vzhledem k bezpečnosti práce vyžaduje platná legislativa, pořádá preventivní školení pro zaměstnance a v případě zranění na pracovišti pomáhá efektivně vyřešit vzniklou situaci.