Nabídka práce asistent v marketingu

Práce asistentky marketingu je sbírat a informace a data, které slouží jako podklady pro marketingový výzkum. Získaná data často vyhodnocují. Výsledky a případné návrhy na řešení sepisují v reportech a zprávách. Tyto zprávy předávají svým nadřízeným.