Nabídka práce advokát

Práce advokáta je zastupovat zájmy svého klienta u soudu. Advokát analyzuje klientovu situaci po právní stránce, informuje klienta o jeho situaci, připravuje strategii projednávání právních sporů u soudu a navrhuje podmínky mimosoudního vyrovnání. Zpracovává právní rozbory, poskytuje poradenství v právních záležitostech, zastupuje svého klienta při jednání s úřady, soudy a protistranami a vyhotovuje dopisy a žádosti pro klienty. Pro vykonávání profese advokáta je nutné získat vysokoškolské vzdělání na právní fakultě.