Vedoucí úředník/úřednice Odboru školství MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav / Všeobecní administrativní pracovníci

Informace o nabídce práce:

Místo pracoviště:
- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Prvotní kontakt:
- podání písemné přihlášky do výběrového řízení

Upřesňující údaje:
- Charakteristika vykonávané práce: zajišťování výkonu státní správy a samosprávy v oblasti školství. Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce "VŘ/REFERENT OŠ" do 23.08.2018.
- Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo dokladu o povolení pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum, vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní údaje (telefon, e-mail). K přihlášce zájemce dále přiloží: strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
- PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY.
- Předpoklady: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání. Dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka.
- Požadavky: praxe na úseku výkonu státní správy a samosprávy v oblasti školství vítána, znalost školské legislativy vítána, osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost ve školství, příp. úřednická zkouška vítány, pedagogická praxe v předškolním, příp. základním vzdělávání vítána, aktivní a samostatný přístup k práci, schopnost a ochota k týmové spolupráci, přesnost, flexibilita, adaptabilita, spolehlivost, administrativní dovednosti, velmi dobrá znalost práce s PC.
- Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa.

Zaměstnanecké výhody:
- stravenky, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Co požadujeme?

minimální požadované vzdělání:Vyšší odborné

Co nabízíme?

zaměstnavatel:MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV, IČ: 00240079
místo pracoviště:Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs n.Labem-St.Bol.1
mzda (plat):18 810 Kč až 28 320 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
typ pracovní smlouvy:
směnnost:neurčeno
datum zveřejnění nabídky práce:14. 08. 2018
datum nástupu:nástup ihned, nebo co nejdříve
vhodné pro:
  • uchazeče se středoškolským vzděláním
obory:
  • Administrativa


Odpověď na nabídku práce

Kontaktní osoba:PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Aleš Franc, Ph.D.
Telefonní číslo:+420 326 909 180

-