ŘEDITEL/KA DIAKONICKÉHO STŘEDISKA NAZARET V BOROVANECH / Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory)

Informace o nabídce práce:

Stručná náplň práce:
Řízení diakonického střediska provozujícího chráněné dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a poskytujícího sociální služby (Centrum denních služeb a Sociálně terapeutická dílna), zabezpečení všech úkonů nutných pro řádný chod diakonického střediska v souladu se zákony ČR a zřizovací listinou včetně činností zaměstnavatele, organizace, řízení, odborné a ekonomické vedení provozu diakonického střediska v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších předpisů), kontrolní činnost v souladu s platnými právními předpisy, zajištění poskytování sociálních služeb cílovým skupinám organizace, zajištění a zpracování informací a odborných podkladů pro rozvoj sociální práce, účast na jednáních v zájmu klientů a střediska s jinými odborníky, správními orgány, soudy, nestátními organizacemi a dalšími institucemi, spolupráce s institucemi zabývajícími se diakonickou, charitativní a sociální prací, spolupráce se státními institucemi (Úřad práce, Jihočeský kraj aj.), zajištění přidružených aktivit - organizace sbírek, nabídky zájmové činnosti pro děti, mládež i dospělé (okrajově),. spolupráce s ostatními středisky, Husitskou diakonií a Církví československou husitskou
Požadavky:
kvalifikační předpoklady: vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
jiné požadavky: bezúhonnost, znalost problematiky práce s osobami se zdravotním postižením a znalost standardů kvality v oblasti sociálních služeb (výhodou), respekt k hodnotám, znalost a soulad s posláním zřizovatele a střediska, manažerské dovednosti, organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu, zkušenosti s řízením kolektivu, průběžné vzdělávání v oboru, schopnost analyticky a koncepčně myslet, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, zvládání stresových situací, dobrá znalost práce na počítači (MS Office, Windows, internet), řidičský průkaz sk. B
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče / datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče / místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče / kontaktní údaje: adresa, email, telefon
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech (v tištěné podobě u přihlášky a v elektronické podobě zaslat na adresy: hedvika.zimmermannova@ccsh.cz, ), čestné prohlášení o beztrestnosti, v případě postupu do užšího výběru následně výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, ekonomická a organizační koncepce činnosti příspěvkové organizace v rozsahu nejméně 3 a maximálně 5 normostran formátu A4 (v tištěné podobě u přihlášky a v elektronické podobě zaslat na adresu: hedvika.zimmermannova@ccsh.cz, )
Lhůta pro podání přihlášky: 11.10.2019 /pravděpodobný termín pohovorů s uchazeči 15.10.2019/
Způsob podání přihlášky: písemně poštou na adresu: Nazaret - středisko Husitské diakonie, Žižkovo náměstí 1, 37312 Borovany, osobně v sídle diakonického střediska v Borovanech v kanceláři ředitelky do rukou paní účetní nebo sociální pracovnice, zalepenou obálku označte textem: Poptávkové řízení na místo ředitele diakonického středisk

Co požadujeme?

minimální požadované vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Co nabízíme?

zaměstnavatel:Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské, IČ: 73633321
místo pracoviště:Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
mzda (plat):25 000 Kč až 35 000 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
typ pracovní smlouvy:
směnnost:jednosměnný provoz
datum zveřejnění nabídky práce:28. 09. 2019
datum nástupu:nástup ihned, nebo co nejdříve
obory:
  • Zdravotnictví
  • Management


Odpověď na nabídku práce

Kontaktní osoba:Mgr. Sabina, Hedvika Mičková, Zimmermannová, ředitel
Telefonní číslo:+420 603 175 004,723 255 696
Email:reditel.nazaret@gmail.com, hedvika.zimmermannova@ccsh.cz

-