Aktuální nabídka práce ve společnosti Česká republika - Generální finanční ředitelství

 • vrchní referent/rada v oddělení majetkových daní / Úředníci v oblasti daní

  Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na Nabídka zaměstnání | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz) Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 14. ...

 • Odb. / vrchní referent / referentka v odd. majetkových daní (270184) / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Služba zahrnuje zejména následující činnosti: - zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zpracování daňových přiznání k dani z nemovitých v ...

 • Rada/odborný rada v odd. kontroly zvláštních činností ii (270025) / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Služba zahrnuje zejména: - Kontrola použití dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU u příjemců dotací včetně správy odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočto ...

 • Vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II / Úředníci v oblasti daní

  Místo výkonu práce: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Chebu, Hálkova 2484/32, 350 02 Cheb. Služební poměr na dobu určitou. Pracovní doba: pružná pracovní doba (jednosměnný provoz). Vhodné i pro abso ...

 • Odborný/vrchní referent v Oddělení kontrolním III / Úředníci v oblasti daní

  Místo výkonu práce: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Chebu, Hálkova 2484/32, 350 02 Cheb. Služební poměr na dobu neurčitou. Pracovní doba: pružná pracovní doba (jednosměnný provoz). Vhodné i pro ab ...

 • vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II / Úředníci v oblasti daní

  Kontakt: Mrázek Lukáš Mgr. Bc., e-mail: [email protected] Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na Nabídka zaměstnání | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (fin ...

 • vrchní referent/rada v Oddělení majetkových daní / Úředníci v oblasti daní

  Kontakt: Mrázek Lukáš Mgr. Bc., e-mail: [email protected] Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na Nabídka zaměstnání | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (fin ...

 • vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II / Úředníci v oblasti daní

  Kontakt: Mrázek Lukáš Mgr. Bc., e-mail: [email protected] Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na Nabídka zaměstnání | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (fi ...

 • vrchní referent/rada v Oddělení vyměřovacím I / Úředníci v oblasti daní

  Kontakt: Mrázek Lukáš Mgr. Bc., e-mail: [email protected] Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na Nabídka zaměstnání | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (fin ...

 • Odborný / vrchní referent / referentka v oddělení vyměřovacím iii (270396) / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Finanční správa hledá vhodné uchazeče do Oddělení vyměřovacího III pro pracoviště v Jičíně. Požadujeme střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nejlépe s ekonomickým zaměřením. Pro více informa ...

 • Referent / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Aktuálně vyhlášená výběrová řízení | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz) výkon správy daně z nemovitých věcí, zpracování a evidence daňových tvrzení vydávání rozhodnutí při sprá ...

 • Referent / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Aktuálně vyhlášená výběrová řízení | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz) - zajišťuje komplexní agendu vyměřování více druhů daní - daně z příjmů fyzických osob, daně z přidané hodno ...

 • Referent / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Aktuálně vyhlášená výběrová řízení | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz) Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní - správní činnost v oblasti kont ...

 • Daňový referent / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Nutná podmínka: v termínu do 15. 6. 2024 zaslat přihlášku do zveřejněného výběrového řízení na SM 300775 na portálu FINANČNÍ SPRÁVA - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - Jihomoravský kraj (viz QR kód) Náplň práce: zajišťování agendy kontr ...

 • Daňový referent / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Nutná podmínka: v termínu do 15. 6. 2024 zaslat přihlášku do zveřejněného výběrového řízení na SM 300357 na portálu FINANČNÍ SPRÁVA - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - Jihomoravský kraj (viz QR kód) Náplň práce: zajišťování agendy kontr ...

 • Daňový referent / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Nutná podmínka: v termínu do 15. 6. 2024 zaslat přihlášku do zveřejněného výběrového řízení na SM 300354 na portálu FINANČNÍ SPRÁVA - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - Jihomoravský kraj (viz QR kód) Náplň práce: zajišťování agendy kontr ...

 • Vedoucí oddělení / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Nutná podmínka: v termínu do 21. 6. 2024 zaslat přihlášku do zveřejněného výběrového řízení na SM 301699 na portálu FINANČNÍ SPRÁVA - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - Jihomoravský kraj (viz QR kód) Náplň práce: vedoucí Oddělení kontrol ...

 • Daňový referent / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Nutná podmínka: v termínu do 15. 6. 2024 zaslat přihlášku do zveřejněného výběrového řízení SM 300346 na portálu FINANČNÍ SPRÁVA - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - Jihomoravský kraj (viz QR kód) Náplň práce: zajišťování agendy kontroly ...

 • Daňový referent / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Nutná podmínka: v termínu do 15. 6. 2024 zaslat přihlášku do zveřejněného výběrového řízení SM 300344 na portálu FINANČNÍ SPRÁVA - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - Jihomoravský kraj (viz QR kód) Náplň práce: zajišťování agendy kontroly ...

 • Daňový referent / Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

  Nutná podmínka: v termínu do 15. 6. 2024 zaslat přihlášku do zveřejněného výběrového řízení na SM 300356 na portálu FINANČNÍ SPRÁVA - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - Jihomoravský kraj (viz QR kód) Náplň práce: zajišťování agendy kontr ...